Opintojakson ohjeet

Opintojakso on jaettu kolmeen osa-tehtävään, jotka etenevät seuraavassa järjestyksessä:

  • 1. osioissa perehdyt lasten ja nuorten kansanterveydellisiin ongelmiin ja terveyden edistämiseen. Oppimismenetelmänä on alustus ja verkkokeskustelu.
  • 2. osiossa perehdyt aikuisten ja ikääntyneiden yleisimpiin terveysongelmiin. Oppimismenetelmänä on päiväkirja ja verkkokeskustelu.  
  • 3. osiossa pohdit yhden ikäryhmän terveydenedistämistä tarkemmin. Oppimismenetelmä perustuu tapausharjoitukseen ja sen pohjalta käytävään verkkokeskusteluun. Oma "case" kannattaa käydä varaamassa moduulista jo opintojakson alussa. 

Tarkemmat ohjeistukset, palautusajankohdat sekä arviointiperusteet ovat osiokohtaisissa kansioissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Tehtävien hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävän ohjeistuksen noudattamista niin laajuuden kuin aikataulun osalta. Hyväksytty suoritus sisältää myös aktiivisen osallistumisen keskusteluun keskustelualueilla. Voit seurata omaa edistymistäsi visuaalisesta edistymisen seurantapalkista Moodlen oikeassa reunassa.

Huomioithan, että ilmoitukset keskustelualueilta ja tehtävien arvioinneista välittyvät Moodlen yhteystiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen!

Opiskelun iloa!


Last modified: Friday, 13 March 2020, 5:57 PM