Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Arvosanan muodostuminen (max 18 p.)

16,5-18 p. = arvosana 5

14,5-16,25 p. = arvosana 4

12,5-14,25 p. = arvosana 3

10,5-12,25 p. = arvosana 2

9-10,25 p. = arvosana 1

alle 9 p. = hylätty

Sanalliset arviointikriteerit

5 :

Laaja ja kattava aiheeseen kuuluvien termien / mallien / periaatteiden, tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu. Monipuolinen ja kriittinen aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö. Selkeä ja looginen keskeisten asioiden, monipuolinen johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Kirjallinen tuotos osoittaa erinomaista, vahvaa kriittistä ajattelua. ​

 

4:

Kattava aiheeseen kuuluvien termien / mallien / periaatteiden, tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu. Monipuolinen ja kriittinen aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö. Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Kirjallinen tuotos osoittaa vahvaa kriittistä ajattelua.  ​

 

3: 

Aiheeseen kuuluvien termien / mallien / periaatteiden, tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu. Monipuolinen aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö. Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Kirjallinen tuotos osoittaa kriittistä ajattelua.  ​

 

2:  ​

Jonkin verran aiheeseen kuuluvien termien / mallien / periaatteiden, tiedon tarkastelua ja valintojen perustelua. Jonkin verran aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valintaa ja käyttöä. Tyydyttävä valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Kirjallinen tuotos osoittaa pyrkimystä kriittiseen ajatteluun.  ​

 

1:

Välttävä aiheeseen kuuluvien termien / mallien / periaatteiden, tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu. Niukka aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö. Yritys valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittämiseen. Kirjallinen tuotos osoittaa niukasti pyrkimystä kriittiseen ajatteluun.


Last modified: Thursday, 12 December 2019, 5:33 PM