Opintojakson sisältö, tavoitteet ja kirjallisuus

Opintojakson sisältö, tavoitteet ja kirjallisuus

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää vaikuttavuus-käsitteistöä terveyden edistämisessä
  • arvioi terveyden edistämisen vaikuttavuutta
  • soveltaa terveyden edistämisen toimintamalleja omalla toimintakentällään
  • arvioi terveyden edistämisen interventioita sekä niiden taustalla vaikuttavia teorioita

Sisältö Terveyden edistämisen vaikuttavuus sekä sen arviointimenetelmiä, terveyden edistämisen toimintamalleja ja interventioita, interventiotutkimusten merkitys terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

  • Särkelä R ym. (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE. (soveltuvin osin)
  • Häggman-Laitila A, Liinamo A & Rekola L. 2013. Järjestelmällinen katsaus terveyden edistämisen arviointimalleihin ja -kriteereihin. Hallinnon Tutkimus 32 (2), 146-155.
  • Tanninen H-M, Häggman-Laitila A, Pietilä A-M & Kangasniemi M. 2016. The content and effectiveness of home-based nursing interventions to promote health and well-being in families with small children: a systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 30 (2), 217-233.
  • Dunkley AJ, Bodicoat DH, Greaves CJ, Russell C, Yates T, Davies MJ & Khunti K. 2014.Diabetes Prevention in the Real World: Effectiveness of Pragmatic Lifestyle Interventions for the Prevention of Type 2 Diabetes and of the Impact of Adherence to Guideline Recommendations: A Systematic Review and Meta-analysis. Diabetes Care 37(4): 922–933.
  • Karki S, Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H, Varjoranta P, Pirskanen M and Laukkanen E. 2012. The effects of interventions to prevent substance use among adolescents: a systematic review. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse 21(5): 383-413.
  • Muu ajankohtainen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:31 AM