Opintojakson tavoitteet, sisältö ja kirjallisuus

Osaamistavoitteet: analysoi eettisten periaatteiden toteutumista terveyden edistämisen muuttuvissa toiminnoissa, tunnistaa ja analysoi terveyden edistämisen etiikan ajankohtaisia kysymyksiä, perehtyy 'Terveys ihmisoikeutena' lähestymistapaan, syventää ymmärrystään terveyden tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta eettisinä periaatteina, tunnistaa haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä ja syventää taitojaan eettisessä keskustelussa ja argumentoinnissa.

Sisältö:  terveyden edistämisen eettinen perusta ja eettiset periaatteet, terveyden edistämisen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä, terveys ihmisoikeutena- lähestymistapa, terveyden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus eettisinä periaatteina, haavoittuvat ryhmät terveydenhuollossa, eettinen argumentointi yhteiskunnallisessa keskustelussa

Oppimateriaali

 • Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. 2012, Principles of Biomedical Ethics, 7th edn, Oxford University Press, New York.

 • Gastmans C. Dignity-enhancing nursing care: A foundational ethical framework. Nursing Ethics 2013;20(2):142-149

 • Terkamo-Moisio A. 2017. Arvokkuutta tukeva hoitotyö. Pro Terveys 1/2017, 20-21
 • Whitehead M., Povall S. & Loring B. 2014. The equity action spectrum: taking a comprehensive approach. ISBN 9789289050456

 • Carter S M, Cribb A & Allegrante J P. 2012.  How to think about health promotion ethics. Public Health Review 34(1).

 • Carter S M et al. 2011. Evidence, Ethics and Values: A Framework for Health Promotion Am J Public Health 101:465–472.

 • Thórarinsdóttir K & Kristjánsson K. 2014. Patients’ perspectives on person-centered participation in healthcare: A framework analysis. Nursing Ethics 21(2), 129–147.

 • STM 2014. Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:13. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

 • ETENE 2011. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen terveyden edistämisen eettinen neuvottelukunta, ETENE -julkaisuja 32.

 • ETENE 2012. Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen terveyden edistämisen eettinen neuvottelukunta, ETENE -julkaisuja 35.
 • Muu opintojakson Moodle-ympäristössä ilmoitettu materiaali.

Last modified: Tuesday, 5 November 2019, 2:50 PM