Kommentoitavat raportit

Perhehoitotyö lastensuojelussa ja lasten laatusuosituksett

Vs: Perhehoitotyö lastensuojelussa ja lasten laatusuosituksett

by Serja Sisko Marjatta Metsnen -
Number of replies: 0
Hei Laura!

Kiitos kirjoituksestasi, oli mielenkiintoista lukea sitä.

Perhehoito voi toteutua monen ikäisillä lapsilla, nuorilla ja vanhuksilla. Kirjoituksessasi kerroit, että perhehoitajia lasten ja nuorten osalta kutsutaan sijaisvanhemmiksi. Jäin miettimään tilannetta, jossa esimerkiksi lapsen sairaus voisi olla yksi syy perhehoitoon. Vanhempien jaksaminen tai heidän työssäkäynti voisi luoda tarpeen lapsen kotona tapahtuvalle perhehoidolle. Vai voidaanko tällöin puhua perhehoidosta?

Lapsen ja nuoren turvallisen elämän takaamiseksi on tärkeää, että hänellä on aikuisia, joihin luottaa ja joilta saa tukea ja apua terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Perhehoito sijoitetulle lapselle tai nuorelle on ajatuksissani laitoshuoltoa parempi tilanne. Lapselle tai nuorelle on tärkeää saada pitää yllä kontakteja läheisiin, isovanhempiin ja muihin elämän tärkeisiin ihmissuhteisiin, turvallisesti.

Lista lasten laatimista perhehoitotyön laatuesityksistä on lista siitä, mitä lapsen elämään pitäisi normaalistikin kuulua. YK:n lasten oikeuksissa on samoja teemoja, jotka löytyy listasta. Tällaisia ovat esimerkiksi, että lapsella tulee olla koti, vanhemmat tai huoltajat jotka huolehtivat, hoitavat, eivät käyttäydy väkivaltaisesti ja lapsella on oikeus käydä koulua. Lapsella on oikeus saada hoivaa, huolenpitoa , rakkautta ja turvaa. Vanhempien ollessa tilanteessa, jossa he eivät osaa tai kykene näin toimimaan, on tärkeää, että yhteiskunnan tukitoimien avulla lapsi voi saavuttaa näitä oikeuksiaan esimerkiksi sijaishoidon kautta.