Kommentoitavat raportit

Iäkkäiden perhehoito / raportti

Vs: Iäkkäiden perhehoito / raportti

by Serja Sisko Marjatta Metsnen -
Number of replies: 0
Hei Liisa!

Luin mielenkiinnolla Perhe Elinkeinona 2018-2020-hankkeesta, jonka kerroit toimivan Pohjois-Karjalan ja PohjoisSavon alueella. Kuulostaa hyvältä, että alueella on tartuttu toimeen lisätiedon jakamiseksi perhehoidosta, joka voi työllistää ihmisiä ja antaa turvallisen asumis- ja hoivamuodon iäkkäille ihmisille. Heitä voisi olla ne, jotka eivät enää voi turvallisesti asua yksin kotona ja jotka ehkä tarvitsevat hoivaa. Koulutus- ja tukimallin rakentaminen on tärkeää, jotta perhehoito on laadukasta, turvallista ja oikea-aikaista. On tärkeää, että perhehoitoa säätelee laki, joka huomioi juuri tämän hoitomuodon tarpeet. Se, että perhehoitolaki ei erottele sitä, minkä ikäisistä perhehoidettavat ovat, saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa esimerkiksi juuri tilat eivät takaa hoidon hyvää toteutumista kaiken ikäisillä .

Perhehoitopaikkojen määrä on pieni Suomessa. Ajatuksesi siitä, että perhehoitoon hakeutumista vähentää mahdollisesti se, että se on kotihoidon ja ympärivuorokautisen laitoshoidon välissä, on varmaankin totta. Ikäihminen, joka on vielä melko hyvässä kunnossa, ehkä yksinäinen mutta ei tarvitse paljoa apua, ei välttämättä halua hakeutua perhehoitoon. Olen aika ajoin keskustellut ikäihmisten kanssa elämästä ja toiveista vanhuuden osalta. Useassa keskustelussa on esille noussut ajatus siitä, että ikäihminen haluaa asua kotonaan itsenäisesti ja vaivaamatta ketään. Ja voinnin heikennyttyä he usein haluavat yhä edelleen elää omassa kodissa kotihoidon turvin, mutta itsenäisesti.

Perhehoidolla olisi varmasti jalansijaa, jos sitä osattaisiin markkinoida tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja oikeille ihmisille. Terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteisiin tulisi järjestää infotilaisuuksia. Vanhusten virkistystoiminnan kautta saatu tieto palvelusta voisi tavoittaa mahdollisia tulevia perhehoitoon hakeutuvia. Perhehoito voisi olla mahdollisuus, joka tukisi omatoimisuutta ja toimintakykyä ylläpitävää elämää, kuten kirjoituksessasi mainitsit.