Oppimistehtävä 5 (palautus viimeistään 14.6.)

Valitse oman kiinnostuksesi tai työkokemuksesi pohjalta yksi asiakas- tai potilasryhmä. Tarkastele kriittisesti käyttäen lähteinä kurssikirjallisuutta sitä, miten tämän ryhmän tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja osallistava terveyden edistäminen toteutuu tällä hetkellä ja tuo esille näyttöön perustuvia parannusehdotuksia epäkohtiin. Tuo esille myös eettisiä perusteluja kohderyhmän valinnalle ja esittämillesi parannusehdotuksille.

Työn laajuus on korkeintaan 5 sivua tekstiä + kansilehti ja lähdeluettelo. Kansilehti ja lähdeluettelo eivät siis sisälly sivumäärään. Noudata hoitotieteen laitoksen kirjallisen työn ohjeita.

Palauta kirjallinen työsi oheiseen palautuslaatikkoon 14.6.2020 klo. 23:59 mennessä.