• General

  • Opintojakson Info

   Tervetuloa Preventiivisen hoitotieteen Yhteisö- ja perhehoitotyön opintoihin!

   Opinnot toteutetaan ENhANCE-hankkeen pilottina. Opiskelija voi suorittaa maksutta verkko-opintoina 30 opintopisteen laajuisista yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoista 27 opintopistettä (7 opintojaksoa). Opinto-oikeusaika on 1.12.2019-31.7.2020. Opinto-oikeusajan aikana voit opiskella hankkeessa mukana olevia opintojaksoja, huomioiden opintojaksojen järjestämisajankohdat.

   Opintojaksot on lueteltu alla. Kullakin yksittäisellä opintojaksolla on oma verkkoympäristönsä, josta löytyvät opintojakson tehtävät, oppimateriaali, luennot ja keskustelualueet. Jaksojen oppimisympäristöt avautuvat pääasiassa jakson alkamispäivänä.

   Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 27 op

   1. Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön 2 op, 1.-31.12.2019

   2. Yhteisön terveyden edistäminen 5 op, 16.12.2019-31.1.2020

   3. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, tammi-kesäkuu 2020 (tarkentuu)

   4. Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, verkkotentti tammi-, huhti- tai kesäkuussa

   5. Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op, 14.1.-11.3.2020

   6. Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op, 16.3-26.4.2020

   7. Yhteisö- ja perhehoitotyön asiantuntijuus 3 op, 1.3.-31.7.2020 (tarkentuu myöhemmin)

    Jos haluat tehdä yhteisö- ja perhehoitotyön 30 op kokonaisuuden, suoritetaan avoimen yliopiston opintoina lisäksi (maksullista, ilmoittautuminen Opintopolun kautta):

   8. Viestintä ja vuorovaikutus 3 op TAI Kohtaa ja kuuntele - viestijänä työyhteisössä 3 op (ei sisälly maksuttomaan pilottiin)

   Vastaamme kysymyksiin mielellään opinto-ohjaus -keskustelualueen kautta. Tällöin myös toiset opiskelijat näkevät kysymykset ja vastaukset. Usein samat asiat mietityttävät toisiakin opiskelijoita.

   Voit olla myös yhteydessä:

   • Mina Azimirad minaa@uef.fi

   Huom! Opintojaksojen asioista tiedotetaan uutiset-palstan kautta, josta lähtee kopio sähköpostiin. Varmistathan, että käytössäsi on se sähköpostiosoite, jota oikeasti luet.

  • Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön 2 op

   AY7020851
   Opintojakson ajankohta: 1.12.2019-31.12.2019

   Opettaja: Professori Lauri Kuosmanen


  • Yhteisön terveyden edistäminen 5 op

   AY4312103 

   Opintojakson ajankohta: 16.12.2019-31.1.2020

   Opettaja: professori Lauri Kuosmanen

  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op

  • Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op

   Opintojakson ajankohta: 14.1.-11.3.2020

  • Yhteisö- ja perhehoitotyön asiantuntijuus 3 op

  • Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op

  • Terveyden edistämisen johtaminen 5 op

   AY7022206

   Opintojakson suoritustapana on verkkotentti. Yksi suorituskerta riittää, tentin voi kuitenkin halutessaan uusia opinto-oikeuden aikana.

   Ajankohdat:

   • 13.-26. 01.2020
   • 6.-19.4.2020
   • 1.-14.6.2020

   Opettaja: professori Hannele Turunen